ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:0  თარიღი:2014-07-16

ბრძანება N03/79 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებების და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ქეთევან ცივნარიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-08

ბრძანება N03/78 - ს. შვენთიძის დროებით შრომისუუნარობის ფაქტის ცნობად მიღების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-07

ბრძანება N03/77 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ნინო კახიძის ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-07

ბრძანება N03/76 - აპარატის უფროსის - ლიანა დიასამიძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-01

ბრძანება N03/75 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის უფროსის ლიანა დიასამიძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-06-30

ბრძანება N03/74 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-06-30

ბრძანება N03/73 - „თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ნინო კახიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014  წლის  23 ივნისის N03/71 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:0  თარიღი:2014-06-30

ბრძანება N03/72 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში  მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-06-23

ბრძანება N03/71 - თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ნინო კახიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-06-09

ბრძანება N03/70 - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის მთავარ სპეციალისტის, ლიანა ბაკურიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები