ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:0  თარიღი:2014-08-04

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/89 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს (განყოფილების) უფროსის  მოვალეობის შემსრულებელის გულიკო კაჟაშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-04

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/88 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის  განყოფილების უფროსის გურანდა აბულაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-30

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/87 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ირაკლი მიქელაძისა და საკრებულოს მძღოლის ზურაბ ზამბახიძის  ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-29

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/86 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჭეიშვილისა და საკრებულოს წევრის ირაკლი მიქელაძის გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ როსტოკში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-28

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/85 - ს. შვენთიძისათვის სამსახურეობრივი ურთიერთობის აღდგენის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-28

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/84 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ირაკლი მიქელაძის  ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-25

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/83 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ქეთევან ცივნარიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-22

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/82 -  ს. შვენთიძის დროებით შრომისუუნარობის გამო სამსახურეობრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-21

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/81 -  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს (განყოფილების) მთავარი სპეციალისტის ირმა მჟავანაძის დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნებისა და კუთვნილ ანაზღაურებად შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-07-18

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/80 -  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებების და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თამილა დევაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები