ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:0  თარიღი:2014-08-13

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/99 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს (განყოფილების) საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტის ქეთევან კვაჭაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-12

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/98 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს (განყოფილების) საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტის ქეთევან კვაჭაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-11

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/97 - ქალაქ ბათუმის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის, ბადრი წულუკიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-11

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/96 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ლელა დიასამიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-11

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/95 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის  განყოფილების უფროსის გურანდა აბულაძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-11

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/94 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჭეიშვილისა და საკრებულოს წევრის ირაკლი მიქელაძის გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ როსტოკში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-06

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/93 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლის არჩილ ლაბაძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-05

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/92 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს (განყოფილების) დროებით არმყოფი მოხელის მოვალეობის შემსრულებელის ნასტია ტაკიძის  შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-08-04

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/91 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჭეიშვილისა და საკრებულოს წევრის ირაკლი მიქელაძის გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ როსტოკში მივლინების შესახებ“ - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 29 ივლისის N03/86 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:0  თარიღი:2014-08-04

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  №03/90 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლის არჩილ ლაბაძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები