ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:0  თარიღი:2014-02-04

ბრძანება N03/15 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს განყოფილების საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან–რეფერენტის, ქეთევან კვაჭაძის ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-31

ბრძანება N03/14 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილისა და საკრებულოს თვმჯდომარის მძღოლის ზვიად გორჯელაძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების  შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-28

ბრძანება N03/13 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-28

ბრძანება N03/12 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი  სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-24

ბრძანება N03/11 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დათო ჯაიანის ქ. ქუთაისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-24

ბრძანება N03/10 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს (განყოფილების) მთავარი სპეციალისტის ირმა მჟავანაძის  დამატებითი ანაზღაურებადი შვებულების  მიცემის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-24

ბრძანება N03/09 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის  გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ პოცდამში  მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-21

ბრძანება N03/08 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს (განყოფილების) უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის გულიკო კაჟაშვილის  ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-14

ბრძანება N03/07 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს (განყოფილების) უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის გულიკო კაჟაშვილის  ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-01-14

ბრძანება N03/06 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილისა და საკრებულოს თვმჯდომარის მძღოლის ზვიად გორჯელაძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების  შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები