ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:0  თარიღი:2014-02-18

ბრძანება N03/25 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-02-17

ბრძანება N03/24 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-02-14

ბრძანება N03/23 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია „ბათუმის მომავლისათვის“ თავმჯდომარის გიორგი კირთაძის ქალაქ თბილისში მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-02-12

ბრძანება N03/22 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებებისა და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ნინო  კახიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

 

N:0  თარიღი:2014-02-12

ბრძანება N03/21 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია „ბათუმის მომავლისათვის“ თავმჯდომარის გიორგი კირთაძის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-02-10

ბრძანება N03/20 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ნათია ჯაფარიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

N:0  თარიღი:2014-02-10

ბრძანება N03/19 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის ქალაქ თბილისში  მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

 

N:0  თარიღი:2014-02-07

ბრძანება N03/18 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტის, ნათია ჯაფარიძის ორსულობისა და მშობიარობის გამო  შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-02-06

ბრძანება N03/17 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის ქალაქ თბილისში მივლინების შესახებ

N:0  თარიღი:2014-02-04

ბრძანება N03/16 თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს (განყოფილების) უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის გულიკო კაჟაშვილის ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებაში გასვლის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები