ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 სექტემბერი, 2018 წელი 
16:00 საათი, ქ. ბათუმი

 

 

 

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი :

 

 

1. „ქალაქ ბათუმში, მწვანე კონცხზე მდებარე მიწის ნაკვეთისათვის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N05.34.25.664) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
(მომხს: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსი - მირიან მეტრეველი

 
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები