ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს მორიგი სხდომა - 31.08.2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 09.08.2018 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 27.07.2018 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 28.06.2018 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 28.09.2018 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 31.10.2018 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 30.11.2018 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 14.12.2018 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 27.12.2018 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 28.02.2019 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 05.03.2019 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 22.03.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 12.04.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 25.04.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 24.05.2019 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 31.05.2019 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 14.06.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 16.07.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 22.08.2019 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 19.09.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 30.10.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 28.11.2019 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა - 11.12.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 25.12.2019 საკრებულოს მორიგი სხდომა - 30.01.2020
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები