ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის  ჩატარების

გ რ ა ფ ი კ ი 

 

დასახელება ჩატარების დრო    

 ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(გ. მგელაძე)

21 აგვისტო
12:00 სთ.

 საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(ზ. ნაკაიძე)

21 აგვისტო
13:00 სთ.
 

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(თ. კახიძე)

21 აგვისტო
16:00 სთ.

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

21 აგვისტო
17:00 სთ.
 

საკრებულოს მორიგი სხდომა

22 აგვისტო
11:00 სთ.

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები