ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
კომისიების, 
ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების 

გ რ ა ფ ი კ ი

   

დასახელება ჩატარების დრო    

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(ზურა ნაკაიძე)

29 მარტი
12:00 სთ

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და 
სპორტის საკითხთა კომისია
(ირაკლი პატარიძე)

29 მარტი
14:00 სთ

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

29 მარტი
16:30 სთ

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

29 მარტი
17:00 სთ

საკრებულოს მორიგი სხდომა 

30 მარტი
11:00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები