ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და რიგგარეშე სხდომის  ჩატარების

გ რ ა ფ ი კ ი 

 

დასახელება ჩატარების დრო    

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(ზ. ნაკაიძე)

18 სექტემბერი
12:00 სთ.

 ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(გ. მგელაძე)

18 სექტემბერი
14:00 სთ.

 განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და
სპორტის საკითხთა კომისია
(ი. პატარიძე)

18 სექტემბერი
15:00 სთ.
 

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(თ. კახიძე)

18 სექტემბერი
16:00 სთ.

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

18 სექტემბერი
17:00 სთ.

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

19 სექტემბერი
11:00 სთ.

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები