ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
კომისიების, 
ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების 

გ რ ა ფ ი კ ი

   

დასახელება ჩატარების დრო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

15 სექტემბერი
11:00 სთ

 საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
 (ზურა ნაკაიძე) 

15 სექტემბერი
 12:00 სთ 

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა
და სპორტის საკითხთა  კომისია
(ირაკლი პატარიძე)

15 სექტემბერი
15:00 სთ

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

15 სექტემბერი
16:00 სთ

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

15 სექტემბერი
17:00 სთ

საკრებულოს მორიგი სხდომა 

16 სექტემბერი
11:00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები