ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
  
კომისიების, 
ბიუროს და რიგგარეშე სხდომის ჩატარების 

გ რ ა ფ ი კ ი

   

დასახელება ჩატარების დრო    

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(სულიკო თებიძე)

31 დეკემბერი
11:30 სთ

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

31 დეკემბერი
12:00 სთ

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 

31 დეკემბერი
12:30 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები