ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების
გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

 საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

 24 ნოემბერი
13:00

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)

 24 ნოემბერი
15:00

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია
(ლევან ცხოიძე)

24 ნოემბერი
16:00

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
(ნერიმან ცინცაძე)

24 ნოემბერი
16:30

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

24 ნოემბერი
17:00

ბიუროს სხდომა  

 24 ნოემბერი
17:30

მორიგი სხდომა 

 27 ნოემბერი
11:00

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები