ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის ჩატარების
გ რ ა ფ ი კ ი

    

დასახელება ჩატარების დრო 

ჯანმრთელობისა და სოციალურ
საკითხთა კომისია 
(ნერიმან ცინცაძე)

09 თებერვალი
16:00 სთ

განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და
სპორტის საკითხთა კომისია
(ლევან ცხოიძე)

10 თებერვალი
13:00 სთ

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(მინდია გოგუაძე)

10 თებერვალი
14:00 სთ

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

10 თებერვალი
15:00 სთ

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(დავით მახარაძე)

10 თებერვალი
16:00 სთ

ბიუროს სხდომა

10 თებერვალი
17:00 სთ

მორიგი სხდომა

13 თებერვალი
11:00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები