ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და რიგგარეშე სხდომის ჩატარების
გ რ ა ფ ი კ ი

 

დასახელება ჩატარების დრო    

საფინანსო და ეკონომიკური რეფორმების კომისია
(ზურა ნაკაიძე)

13 ოქტომბერი 
13:00 სთ.

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(გოჩა მგელაძე)

15 ოქტომბერი
11:00 სთ.

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(სულიკო თებიძე)

15 ოქტომბერი
13.00 სთ 

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

15 ოქტომბერი
13.30 სთ

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

16 ოქტომბერი
11.00 სთ

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები