ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
კომისიების, ბიუროს და მორიგი სხდომის  ჩატარების

გ რ ა ფ ი კ ი 

 

დასახელება ჩატარების დრო    
 ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
(გ. მგელაძე)
29 ოქტომბერი
11:30 სთ.

საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია
(ზ. ნაკაიძე)

29 ოქტომბერი
12:00 სთ.

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია
(თ. კახიძე)

29 ოქტომბერი
16:00 სთ.

საკრებულოს ბიუროს სხდომა

29 ოქტომბერი
17:00 სთ.

საკრებულოს მორიგი სხდომა

30 ოქტომბერი
11:00 სთ.

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები