ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა წვევამდელთა ტრანსპორტირება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა ქალაქის დაგეგმარება მუნიპალური სერვისების განვითარება სკოლამდელი აღზრდა და განათლება პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა სპორტის განვითარების ხელშეწყობა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები