ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს პირველი მორიგი სხდომა
17 ნოემბერი 2017
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
ახალარჩეული საკრებულოს პირველი მორიგი სხდომის

 
2017 წლის 20 ნოემბერი, 1500 საათი, 
ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ.#25, საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

 

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. საკრებულოს პირველი მორიგი სხდომა საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობამდე, მიმდინარეობს შემდეგი დღის წესრიგით:

ა) საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება;

ბ) სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევა;

გ) საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა.


2. საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ საკრებულოს პირველ მორიგ სხდომაზე საკითხები განიხილება შემდეგი თანმიმდევრობით:

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა;

ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევა;

გ) საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 17890
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები