ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

საბჭოს წევრი - პალინა ჯაყატაშვილი - სმენის არმქონე/პრობლემების მქონე ბავშვთა და მშობელთა უფლებების დაცვის, საქართველოს ყრუთა კავშირის ფილიალის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები